9 lipca 2015 — Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Lipiec 9th, 2015

postheadericon Pobudzenie do pragnienia

Wypita woda dostaje się do przewodu pokarmowego i mija pewien czas, zanim zostanie wchłonięta, wyrównując niedostatek objętości płynów ustrojowych i ich podwyższone ciśnienie osmotyczne. Pragnienie ustępuje, zanim jeszcze zmiany te zostaną wyrównane przez wypitą wodę. Pewną rolę mogą odgrywać impulsy nerwowe wyładowywane z zakończeń nerwowych znajdujących się w ścianie żołądka, wrażliwych na rozciąganie. Wypijana woda rozciąga żołądek. Na pewno nie jest to ani jedyny, ani główny mechanizm kontroli ilości wypijanej wody. W każdym razie mechanizm ten działa z dużą precyzją.

Czytaj dalej »

postheadericon Środowisko życia człowieka cz. II

Głośna książka Tofflera szeroko – choć być może z pewną przesadą – prezentuje te zagadnienia. Z drugiej strony, postęp techniczny, skojarzony z gwałtownym zwiększaniem się populacji w skali całego globu, przeludnieniem, postępującą urbanizacją wszystkich rozwijających się i rozwiniętych krajów, wprowadził do środowiska życia człowieka nowe, przez niego samego wytworzone czynniki zagrażające jego rozwojowi, zdrowiu i życiu. Życiu zarówno w znaczeniu jednostkowym, jak i gatunkowym. Skażenie atmosfery pyłami przemysłowymi, spalinami i innymi substancjami toksycznymi, chemizacja rolnictwa, środki konserwujące w produktach spożywczych, promieniowanie jonizujące, elektromagnetyczne z promieniowaniem krótko- i ultrakrótkofalowym, hałas i wibracje, niebywałe zagęszczenie miast i mieszkań itd., itd. zagroziły – potencjalnie przynajmniej – zdrowiu człowieka.

Czytaj dalej »