23 lipca 2015 — Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Lipiec 23rd, 2015

postheadericon Zrozumienie „biologii człowieka w życiu codziennym”

Można przypuszczać, że lepsze poznanie czynności organizmu człowieka w warunkach naporu różnych czynników środowiska naturalnego i środowiska wytworzonego przez samego człowieka ułatwi zrozumienie ograniczeń, jakie w konfrontacji ze światem narzuca mu jego natura biologiczna ukształtowana w toku ewolucji. Natura, która determinowała zdolności przystosowawcze człowieka do środowiska, będącego w dawnej postaci coraz rzadziej środowiskiem jego bytowania. Nie znaczy to, że wpływy naturalnego środowiska człowieka zmniejszyły swe natężenie poniżej progu wrażliwości na nie organizmu i przestały działać jako czynniki naporu. Ze względu na różne usprawnienia technologiczne człowiek rzeczywiście rzadziej jest dzisiaj narażany bezpośrednio na krańcowe obciążenie takimi elementami otoczenia, jak wysoka lub niska temperatura, niskie ciśnienie atmosferyczne itd. W związku z niewykorzystywaniem mechanizmów adaptacji organizmu do tych czynników ich sprawność zmniejsza się. W efekcie nawet przy niewielkim natężeniu znowu przekraczają próg reakcji organizmu, znowu stają się obciążającymi go czynnikami.

Czytaj dalej »

postheadericon Wymagania w stosunku do wyżywienia

Brak jest danych, które wyjaśniałyby, czy ciężkie wysiłki fizyczne wiążą się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pierwiastki śladowe. Szczególne wymagania w stosunku do wyżywienia mogą wyłaniać się w związku ze specjalnymi warunkami wykonywania pracy fizycznej lub treningu sportowego. Wysoka temperatura otoczenia zwiększa wydzielanie potu i utratę w jego składzie soli mineralnych i innych składników płynów ustrojowych. Z punktu widzenia zbilansowania diety ważna jest utrata w pocie chlorku sodu, żelaza oraz – być może – witaminy C i witamin grupy B.

Czytaj dalej »

postheadericon Zależność objętości minutowej serca od obciążenia wysiłkowego

W miarę upływu lat i starzenia się organizmu maksymalna częstość skurczów serca zmniejsza się (ryc. IV.25). Jest to jedna z przyczyn obniżania się z wiekiem maksymalnej objętości minutowej serca, w ślad za nią – sprawności zaopatrzenia tlenowego tkanek i wydolności fizycznej organizmu.

Czytaj dalej »