Lipiec 2015 — Strona 2 z 3 — Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Lipiec, 2015

postheadericon Zdolność wysiłkowa a doping

Szerokie zainteresowanie dopingiem farmakologicznym w sporcie wynika bardziej ze świadomości niedopuszczalności jego stosowania ze względów etycznych niż z udokumentowanych danych fizjologicznych, które wskazywałyby na to, że wydolność fizyczną można zwiększyć za pomocą środków farmakologicznych. Rzeczywiście, niektóre środki farmakologiczne mogą np. zmniejszając subiektywną wrażliwość na zmęczenie wpłynąć korzystnie na wynik sportowy, nigdy jednak nie ma pewności, czy taki właśnie efekt przyniesie zastosowany lek. Zależy to od wielkiej liczby czynników ubocznych, ponadto nie ma nic wspólnego z poszerzeniem granic zdolności wysiłkowej. Stosowanie dopingu jest przełamywaniem tych granic, a nie ich poszerzaniem. Wysiłek fizyczny przekraczający granice fizjologicznej adaptacji może już zagrażać zdrowiu. Staje się bardziej zagadnieniem wytrzymałości organizmu na uraz niż zagadnieniem jego sprawności adaptacyjnej.

Czytaj dalej »

postheadericon Kwas mlekowy

Do niedawna uważano wzrost stężenia kwasu mlekowego we krwi za wykładnik niedostatecznego zaopatrzenia mięśni w tlen. W warunkach niedoboru tlenu kwas pirogronowy kierowany jest głównie na tor redukcji do kwasu mlekowego, natomiast zmniejsza się wchodzenie kwasu pirogronowego do cyklu Krebsa. Jeśli zaczyna brakować tlenu do przyłączenia protonów z wytwarzaniem wody w ostatnim etapie łańcucha oddechowego, zmniejsza się ilość energii wytworzonej w mitochondriach w toku fosforylacji oksydatywnej (zmniejsza się synteza ATP). Energia do pracy w warunkach niedoboru tlenu w większym stopniu, jest czerpana z mało pod tym względem wydajnej glikolizy. W efekcie zdolność do pracy zmniejsza się. Przyczynia się do tego również związany z akumulacją kwasu mlekowego wzrost stężenia jonów wodorowych w komórkach mięśniowych, upośledzający ich funkcję.

Czytaj dalej »

postheadericon Fizjologiczne mechanizmy rozwoju zmęczenia są bardzo słabo poznane

Była mowa poprzednio o tym, że warunkiem długotrwałego wykonywania przez człowieka jakiejkolwiek pracy fizycznej jest zachowanie homeostazy, zachowanie „równowagi czynnościowej”. Zakłócenia w równowadze czynnościowej organizmu, narastające zmiany w jego środowisku wewnętrznym (zakłócenia homeostazy) są symptomami rozwijającego się zmęczenia.

Czytaj dalej »

postheadericon Mechanizm glukostatycznej kontroli metabolizmu wysiłkowego

Poza tym zwiększa się wydzielanie glukagonu przez komórki alfa wysp Langer- hansa trzustki. Glukagon ma bardzo silne działanie glikogenolityczne i gluko- neogenetyczne w wątrobie, powoduje więc rozpad glikogenu wątrobowego i uwalnianie z niego glukozy do krwi oraz pobudza wytwarzanie cząsteczek glukozy z materiału niewęglowodanowego. Zsyntetyzowana w ten sposób w wątrobie glukoza nie jest w omawianych warunkach wbudowywana w glikogen wątrobowy, jak to się dzieje w spoczynku. Glukagon hamuje syntezę glikogenu w wątrobie. Jego syntezę pobudza insulina: jej stężenie przy wysiłkach fizycznych spada.

Czytaj dalej »

postheadericon Pobudzenie do pragnienia

Wypita woda dostaje się do przewodu pokarmowego i mija pewien czas, zanim zostanie wchłonięta, wyrównując niedostatek objętości płynów ustrojowych i ich podwyższone ciśnienie osmotyczne. Pragnienie ustępuje, zanim jeszcze zmiany te zostaną wyrównane przez wypitą wodę. Pewną rolę mogą odgrywać impulsy nerwowe wyładowywane z zakończeń nerwowych znajdujących się w ścianie żołądka, wrażliwych na rozciąganie. Wypijana woda rozciąga żołądek. Na pewno nie jest to ani jedyny, ani główny mechanizm kontroli ilości wypijanej wody. W każdym razie mechanizm ten działa z dużą precyzją.

Czytaj dalej »

postheadericon Środowisko życia człowieka cz. II

Głośna książka Tofflera szeroko – choć być może z pewną przesadą – prezentuje te zagadnienia. Z drugiej strony, postęp techniczny, skojarzony z gwałtownym zwiększaniem się populacji w skali całego globu, przeludnieniem, postępującą urbanizacją wszystkich rozwijających się i rozwiniętych krajów, wprowadził do środowiska życia człowieka nowe, przez niego samego wytworzone czynniki zagrażające jego rozwojowi, zdrowiu i życiu. Życiu zarówno w znaczeniu jednostkowym, jak i gatunkowym. Skażenie atmosfery pyłami przemysłowymi, spalinami i innymi substancjami toksycznymi, chemizacja rolnictwa, środki konserwujące w produktach spożywczych, promieniowanie jonizujące, elektromagnetyczne z promieniowaniem krótko- i ultrakrótkofalowym, hałas i wibracje, niebywałe zagęszczenie miast i mieszkań itd., itd. zagroziły – potencjalnie przynajmniej – zdrowiu człowieka.

Czytaj dalej »

postheadericon Percepcja zmęczenia

Z praktycznego, „życiowego” punktu widzenia istotne staje się pytanie, dlaczego podczas dłuższej lub cięższej pracy powstaje subiektywne odczucie zmęczenia. Uczucie to pojawia się, zanim układ ruchowy odmówi kontynuowania dalszego wysiłku.

Czytaj dalej »

postheadericon Serotonina i lecytyna

Istnieją dane doświadczalne wskazujące na to, że dieta wpływa na syntezę w mózgu co najmniej trzech rodzajów chemicznych przekaźników pobudzenia: serotoniny (5-hydroksytryptaminy), amin katecholowych i acetylocholiny.

Czytaj dalej »

postheadericon Rozwój zmęczenia podczas długotrwałej pracy mięśniowej

Możliwe, że zmiany metaboliczne w mięśniach – akumulacja metabolitów, ubytek substratów energetycznych itp. – mogą stanowić czynnik drażniący czuciowe zakończenia nerwowe, których wiele jest w pobliżu naczyń krwionośnych w mięśniach, i wywoływać uczucie bólu.

Czytaj dalej »

postheadericon Fizjologiczna kontrola metabolizmu wysiłkowego cz. II

Aktywacja glukodetektorów (lub/i glukoreceptorów) powoduje wyładowanie z nich impulsów nerwowych, co ostatecznie prowadzi (poprzez łańcuchy reakcji pośrednich) do pobudzenia lub zahamowania czynności tej części wegetatywnego układu nerwowego, która unerwia tkankę tłuszczową i wątrobę, oraz wydzielania różnych hormonów współdziałających w regulacji metabolizmu energetycznego.

Czytaj dalej »

postheadericon Potreningowe zmiany w organizmie człowieka

Obraz zmian potreningowych zależy od rodzajów wysiłków fizycznych, które zmiany te wywołały. Najbardziej ogólnie można wyróżnić z tego punktu widzenia wysiłki wytrzymałościowe i szybkościowo-siłowe. Do pierwszej kategorii (wytrzymałościowe) należą takie wysiłki, jak chód, bieg i pływanie na średnie i długie dystanse itp. Do drugiej kategorii (szybkościowe, siłowe i szybkościowo-siłowe) – takie wysiłki, jak biegi i pływanie na krótkie dystanse, podnoszenie ciężarów itp.

Czytaj dalej »