8 lipca 2017 — Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Lipiec 8th, 2017

postheadericon Głód – kontynuacja

Dowody archeologiczne świadczą o tym, że człowiek paleolitu współzawodniczył o pokarm ze zwierzętami na płaszczyźnie – można by to nazwać – „personalnej”: wzajemnego zabijania się i zjadania. Żywił się również podobnymi jak niektóre zwierzęta roślinami, korzeniami, owocami. Istnieją wątpliwości co do tego, czy człowiek prehistoryczny traktował również jako potencjalny pokarm przedstawicieli własnego gatunku. Udomowienie przez człowieka szeregu zwierząt w okresie neolitu zmieniło drastycznie jego upodobania pokarmowe. Jeszcze głębszy wpływ wywarło powstanie i rozwój rolnictwa. Stale jednak, w ciągu całej historii ludzkości, pojawiają się lepiej lub gorzej udokumentowane relacje o przypadkach traktowania członków własnego gatunku, człowieka, jako pokarmu. Teraz nadano temu nazwę kanibalizmu. Przytaczane są dokumenty wskazujące na przypadki kanibalizmu podczas wojny w Irlandii w 1316 r., na początku lat dwudziestych naszego stulecia w różnych krajach kontynentu europejskiego, podczas ostatniej wojny i in.

Czytaj dalej »

postheadericon Glicerol

Rozpad glikogenu w mięśniach do kwasu pirogronowego dostarcza (poprzez syntezę ATP) energii do skurczu komórek mięśniowych. Powstaje przy tym kwas pirogronowy, który częściowo wchodzi do cyklu Krebsa, gdzie podlega przemianom umożliwiającym dalszą resyntezę cząsteczek ATP, związku, poprzez który energia jest bezpośrednio przenoszona na układ kurczliwych białek mięśniowych. Częściowo kwas pirogronowy (już jako pirogronian) przedostaje się do krwi, a częściowo zostaje zredukowany do kwasu mlekowego, również przechodzącego do krwi (jako mleczan). Oba te związki wychwytuje wątroba i wykorzystuje je do syntezy glukozy. Istnieją dane doświadczalne, które wskazują na to, że w głodzie zmniejsza się wchodzenie kwasu pirogronowego do cyklu Krebsa, a wzrasta wytwarzanie kwasu mlekowe. Częściowo za zwiększony rozkład glikogenu do kwasu pirogronowego odpowiedzialny jest hormon rdzenia nadnerczy – adrenalina, która podczas głodu wydzielana jest w zwiększonych ilościach.

Czytaj dalej »