18 lipca 2017 — Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Lipiec 18th, 2017

postheadericon Obciążenia fizyczne w pracy zawodowej

Wracając do obciążeń fizycznych w pracy zawodowej: ostatnio autor stykał się w różnych środowiskach naukowych z niepokojem dotyczącym jeszcze innego zagadnienia. Niektórzy uczeni zwracają uwagę na to, że właściwie nie wiemy, czy z punktu widzenia biologicznej optymalizacji warunków pracy uzasadnione jest dążenie (niezależnie od jego skuteczności patrz wyżej) do maksymalnej, technicznie możliwej redukcji tych obciążeń. Nie chodzi tu tylko o to, że z reguły zmniejszaniu obciążeń fizycznych towarzyszy zwiększanie się obciążeń neuro-psychicznych, które stanowią jeszcze poważniejszy problem. Chodzi o dyskutowany w tym rozdziale (patrz też str. 121) problem niedostatku obciążeń układu kostno-mięśniowego, zmniejszania się siły różnych grup mięśniowych i częściowo z tym związanych różnych uciążliwych dolegliwości (np. bóle w okolicy krzyżowej kręgosłupa), nadmiernej redukcji obciążeń układu krążenia i z tym związanych różnych problemów zdrowia itd. Trzeba powtórzyć: w tej chwili są to tylko „podejrzenia” i niepokoje – być może niezupełnie uzasadnione – związane z niedostatkami wiedzy o fizjologii człowieka w naturalnych warunkach jego życia. Odpowiednie badania projektowane są już w różnych placówkach naukowych na świecie.

Czytaj dalej »

postheadericon Model „pozostawania w łóżku”

Dość szeroko stosowany model „pozostawania w łóżku” (w języku angielskim przyjęła się nawet nazwa bed rest), obok zasadniczej zalety bezpośredniego badania wpływu hipokinezji właśnie na człowieka – ma również zasadniczą wadę. Unieruchomienie w łóżku oznacza bowiem nie tylko zmniejszenie aktywności ruchowej, ale jednocześnie zmianę kierunku działania siły ciężkości w stosunku do długiej osi ciała. W efekcie trudno jest odróżnić, czy wywołane przez pozostawanie w łóżku zmiany czynności organizmu są następstwem niedostatku aktywności ruchowej czy efektem długotrwałej zmiany położenia ciała w stosunku do kierunku działania siły ciężkości.

Czytaj dalej »

postheadericon KOSZT ENERGETYCZNY KILKU PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ROBOCZYCH

Z danych tych wynika, że orientacyjnie można ocenić przeciętne zapotrzebowanie energetyczne człowieka na 2000-3000 kcal na dobę. Oczywiście wykonywanie przezeń specjalnych czynności może granice te przesuwać. Około 30-40 % wartości wydatkowane jest w związku z czynnościami niezbędnymi do utrzymania się przy życiu, zapewnienia zdobycia pokarmu itd. Dla porównania inni przedstawiciele naczelnych (Primates), stojący na niższych od człowieka szczeblach drabiny rozwojowej, „poświęcają” na zdobycie pokarmu około 70% dobowego wydatku energii. Wszelkie straty energetyczne muszą zostać zrównoważone przez energię dostarczoną z zewnątrz w postaci spożywanego pokarmu, aby mogła zostać utrzymana równowaga bilansu energetycznego organizmu.

Czytaj dalej »