Lipiec 2017 — Strona 2 z 2 — Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Lipiec, 2017

postheadericon Glukoza – kontynuacja

Glukozy – jako źródła energii – potrzebuje więc przede wszystkim mózg. W warunkach spoczynku mózg człowieka zużywa w ciągu doby 100-145 g glukozy, której metabolizm do dwutlenku węgla i wody dostarcza 400-600 kcal. Podczas głodu zużycie glukozy przez mózg wprawdzie zmniejsza się, ale zawsze pozostaje znaczne.

Czytaj dalej »

postheadericon Głód – kontynuacja

Dowody archeologiczne świadczą o tym, że człowiek paleolitu współzawodniczył o pokarm ze zwierzętami na płaszczyźnie – można by to nazwać – „personalnej”: wzajemnego zabijania się i zjadania. Żywił się również podobnymi jak niektóre zwierzęta roślinami, korzeniami, owocami. Istnieją wątpliwości co do tego, czy człowiek prehistoryczny traktował również jako potencjalny pokarm przedstawicieli własnego gatunku. Udomowienie przez człowieka szeregu zwierząt w okresie neolitu zmieniło drastycznie jego upodobania pokarmowe. Jeszcze głębszy wpływ wywarło powstanie i rozwój rolnictwa. Stale jednak, w ciągu całej historii ludzkości, pojawiają się lepiej lub gorzej udokumentowane relacje o przypadkach traktowania członków własnego gatunku, człowieka, jako pokarmu. Teraz nadano temu nazwę kanibalizmu. Przytaczane są dokumenty wskazujące na przypadki kanibalizmu podczas wojny w Irlandii w 1316 r., na początku lat dwudziestych naszego stulecia w różnych krajach kontynentu europejskiego, podczas ostatniej wojny i in.

Czytaj dalej »

postheadericon Glicerol

Rozpad glikogenu w mięśniach do kwasu pirogronowego dostarcza (poprzez syntezę ATP) energii do skurczu komórek mięśniowych. Powstaje przy tym kwas pirogronowy, który częściowo wchodzi do cyklu Krebsa, gdzie podlega przemianom umożliwiającym dalszą resyntezę cząsteczek ATP, związku, poprzez który energia jest bezpośrednio przenoszona na układ kurczliwych białek mięśniowych. Częściowo kwas pirogronowy (już jako pirogronian) przedostaje się do krwi, a częściowo zostaje zredukowany do kwasu mlekowego, również przechodzącego do krwi (jako mleczan). Oba te związki wychwytuje wątroba i wykorzystuje je do syntezy glukozy. Istnieją dane doświadczalne, które wskazują na to, że w głodzie zmniejsza się wchodzenie kwasu pirogronowego do cyklu Krebsa, a wzrasta wytwarzanie kwasu mlekowe. Częściowo za zwiększony rozkład glikogenu do kwasu pirogronowego odpowiedzialny jest hormon rdzenia nadnerczy – adrenalina, która podczas głodu wydzielana jest w zwiększonych ilościach.

Czytaj dalej »

postheadericon Bezczynność ruchowa – kontynuacja

W świetle dotychczas uzyskanych wyników badań doświadczalnych i badań populacyjnych podobieństwo obrazu zmian wywołanych w organizmie przez „ostre” i „przewlekłe” ograniczenie aktywności ruchowej jest uderzające. Natomiast głębokość tych zmian, tempo ich rozwoju itp. są naturalnie zupełnie różne.

Czytaj dalej »

postheadericon Aktywność ruchowa w profilaktyce choroby wieńcowej cz. II

Najbardziej oczywisty jest wpływ treningu na układ krążenia. Jak była o tym mowa, u człowieka wytrenowanego obciążenie serca podczas różnych wysiłków fizycznych jest mniejsze niż u człowieka nie wytrenowanego. Mniejsze jest przyspieszenie czynności serca, mniej wzrastają ciśnienie tętnicze i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, zmniejsza się też ryzyko ostrego niedotlenienia mięśnia sercowego.

Czytaj dalej »

postheadericon Aktywność ruchowa w profilaktyce „chorób cywilizacyjnych” cz. II

Zdaniem A. Arnolda ślady poglądów medycyny arabskiej na zdrowotne znaczenie aktywności ruchowej można znaleźć w europejskich pismach medycznych jeszcze schyłkowej fazy Renesansu. Wpływ ten sięga wydrukowanego w roku 1569 dzieła Hieronymusa Mercurialisa De arte gymnastica, które zyskało dużą popularność i na które powoływano się przez wiele lat.

Czytaj dalej »

postheadericon Aktywność ruchowa a zdrowie człowieka – kontynuacja

Mimo tych wątpliwości sugestia, jaką nasunęły badania Morrisa i jego kolegów, o istnieniu związku przyczynowego między zmniejszeniem się aktywności ruchowej a wzrostem ryzyka choroby wieńcowej jest bardzo atrakcyjna. Sugestię taką potwierdzają również wyniki badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat przez innych autorów.

Czytaj dalej »