Archiwa: Istota ludzka — Strona 3 z 23 — Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna
profolan sklad

Archive for the ‘Istota ludzka’ Category

postheadericon Długotrwała praca mięsniowa

Pewien stopień przemiany węglowodanów jest zatem niezbędny na to, aby utleniane mogły być w mięśniach kwasy tłuszczowe, dostarczając (pośrednio) energii do ich skurczów. Mówiono kiedyś, że „tłuszcze spalają się tylko w płomieniu przemiany cukrów”.

Czytaj dalej »

postheadericon Insulina i jej wpływ na organizm – kontynuacja

Tak więc w wyniku uruchomienia zarysowanych wyżej mechanizmów adaptacyjnych mięśnie popadają w pierwszej fazie głodu w stan kataboliczny. Zapewnia to dopływ do wątroby prekursorów syntezy glukozy. Synteza ta zostaje ponadto specyficznie nasilona pod wpływem opisanych zmian hormonalnych.

Czytaj dalej »

postheadericon Aktywność ruchowa w profilaktyce choroby wieńcowej

Bardzo wiele argumentów przemawia za tym, że nasilona aktywność ruchowa może zmniejszać ryzyko choroby wieńcowej. Nie jest to jednak ostatecznie i bezspornie dowiedzione, nie tyle dlatego, że liczba kontrargumentów jest godna niepokoju, ile dlatego, że nie można przeprowadzić absolutnie czystych pod względem metodycznym badań, które zagadnienie to rozstrzygnęłyby ostatecznie.

Czytaj dalej »

postheadericon Serce „sportowe”

U ludzi wytrenowanych maksymalne objętości wyrzutowa i minutowa serca osiągają bardzo wysokie wartości: mogą temu odpowiadać pewne zmiany strukturalne serca, zwłaszcza przerost jego lewej komory. Badania rentgenowskie, ultrasonograficzne i elektrokardiograficzne wykazują często powiększenie wymiarów serca u ludzi dobrze wytrenowanych, na co składa się zwykle zarówno przerost lewej komory, jak i pewne jej poszerzenie (większy stopień wypełnienia krwią).

Czytaj dalej »

postheadericon Zmiany metaboliczne w organizmie

Ostatnio opisano bardzo interesujące zmiany metaboliczne, które rozwijają się w organizmie człowieka już w ciągu 2 tygodni unieruchomienia w łóżku, m.in. zmniejszenie tolerancji węglowodanów. Po przyjęciu posiłku bogatego w cukry lub np. po wstrzyknięciu dożylnym glukozy jej stężenie we krwi szybko wzrasta, po czym obniża się, powracając stopniowo do normy. Przyczyną obniżania się stężenia glukozy we krwi w takich warunkach jest działanie hormonu trzustki, insuliny, której wydzielanie pobudzane jest właśnie przez wzrost stężenia glukozy we krwi. U ludzi z otyłością, u ludzi chorych na cukrzycę i w niektórych innych chorobach przemiany materii wzrost stężenia glukozy we krwi jest większy, a jego powrót do normy wolniejszy. Wydzielanie insuliny może nie być zmienione lub może być mniejsze. W pierwszym przypadku przyczyną większego wzrostu i dłuższego utrzymywania się na podwyższonym poziomie stężenia glukozy we krwi jest zmniejszenie wrażliwości różnych tkanek na insulinę (insulina zwiększa transport glukozy z krwi do komórek). W drugim przypadku upośledzona jest wewnątrzwydzielnicza czynność trzustki.

Czytaj dalej »

postheadericon Tolerancja głodu

Wysuwano na początku dwudziestych lat tego stulecia koncepcję, zgodnie z którą utrata w wyniku głodzenia określonego procentu ciężaru ciała miałaby prowadzić do śmierci. W przypadku ostrego głodu (zupełnego lub prawie zupełnego powstrzymania się od przyjmowania pokarmów) miałoby to u ludzi dorosłych być 40%, a u młodzieży w okresie dojrzewania 20%, w przypadku zaś półgłodzenia (semi-starvation) – 50% lub 30% ciężaru ciała.

Czytaj dalej »

postheadericon Glicerol

Rozpad glikogenu w mięśniach do kwasu pirogronowego dostarcza (poprzez syntezę ATP) energii do skurczu komórek mięśniowych. Powstaje przy tym kwas pirogronowy, który częściowo wchodzi do cyklu Krebsa, gdzie podlega przemianom umożliwiającym dalszą resyntezę cząsteczek ATP, związku, poprzez który energia jest bezpośrednio przenoszona na układ kurczliwych białek mięśniowych. Częściowo kwas pirogronowy (już jako pirogronian) przedostaje się do krwi, a częściowo zostaje zredukowany do kwasu mlekowego, również przechodzącego do krwi (jako mleczan). Oba te związki wychwytuje wątroba i wykorzystuje je do syntezy glukozy. Istnieją dane doświadczalne, które wskazują na to, że w głodzie zmniejsza się wchodzenie kwasu pirogronowego do cyklu Krebsa, a wzrasta wytwarzanie kwasu mlekowe. Częściowo za zwiększony rozkład glikogenu do kwasu pirogronowego odpowiedzialny jest hormon rdzenia nadnerczy – adrenalina, która podczas głodu wydzielana jest w zwiększonych ilościach.

Czytaj dalej »

postheadericon Czynniki przyspieszające rozwój zmęczenia

Wiele czynników środowiska pracy może wpływać na rozwój zmęczenia modyfikując działanie różnych mechanizmów fizjologicznej adaptacji wysiłkowej. Wpływ ten może dotyczyć zarówno biochemicznych i fizjologicznych procesów adaptacyjnych, jak i sfery subiektywnej oceny ciężkości pracy i zmęczenia.

Czytaj dalej »

postheadericon Potrzeba przystosowania środowiska do człowieka

Praktyka tylko częściowo potwierdziła słuszność teoretycznych założeń i obliczeń. Dobra bieżnia tartanowa umożliwia lepsze odbicie nogi biegnącego, a co za tym idzie, wydłużenie kroku. Niestety, okazało się, że nie wystąpiło oczekiwane zmniejszenie liczby urazów sportowych doznawanych na bieżni, związane z „optymalizacją” cech tartanu. Przeciwnie, niektórzy lekarze sportowi zwracają uwagę na większą urazowość na takich bieżniach niż na bieżniach „naturalnych”.

Czytaj dalej »

postheadericon Mięśnie

Wspomniano wyżej, że podłożem czynnego stosunku organizmu człowieka do świata otaczającego jest układ ruchowy. Podstawowym składnikiem tego układu są mięśnie. Tkanka mięśniowa jest wysoko wyspecjalizowana w specyficznej funkcji skracania się, które umożliwia przemieszczanie części ciała względem siebie i przemieszczanie całego ciała w przestrzeni. Funkcja ta przypada wydłużonym komórkom mięśniowym (ryc. IV. 15), zawierającym elementy kurczliwe, tzw. m i o- f i b r y 1 e (włókienka kurczliwe), w skład których wchodzą specyficzne białka – aktyna i miozyna. Położenie nici aktyny i miozyny względem siebie może zmieniać się, powodując skrócenie długości (skurcz) lub wydłużenie (rozkurcz, rozluźnienie) całego włókienka kurczliwego. Wtórnie w stosunku do tych zmian długości miofibryli zmienia się długość całej komórki mięśniowej. Z kolei pochodną zmian długości komórek mięśniowych, wchodzących w skład budowy mięśnia, jest zmiana jego długości. W mięśniu poszczególne komórki mięśniowe ułożone są w zasadzie równolegle i siła ich skurczu rozwija się wzdłuż długiej osi tych komórek i długiej osi mięśnia. Również miofibryle przebiegają w poszczególnych komórkach mięśniowych równolegle do długiej osi tych komórek.

Czytaj dalej »