Siła mięśnia prostownika tułowia — Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

postheadericon Siła mięśnia prostownika tułowia

Wysiłki, podczas których wzrasta napięcie mięśni, długość ich zaś nie ulega istotnemu skróceniu (tzw. izometryczne skurcze mięśni). Należą do nich m.in. wysiłki związane z utrzymaniem ciężaru, np. elementów obróbki w fabryce, segregatora czy książek w biurze, siatki z zakupami itp., czy też z utrzymaniem narzuconej pozycji ciała i in.

Osobnym problemem jest siła mięśnia prostownika tułowia, tego mięśnia, który szczególnie obciążony jest przy utrzymywaniu pozycji siedzącej, stojącej, a zwłaszcza nachylonej do przodu.

Często mała siła tego wielkiego mięśnia jest przyczyną dolegliwości u ludzi, którzy muszą przez wiele godzin dziennie utrzymywać stalą pozycję ciała, np. u maszynistek, ekspedientek, pracowników obsługi źle niegdyś zaprojektowanych maszyn i urządzeń. Zmęczenie związane z przeciążeniem tego mięśnia może stać się dolegliwością utrudniającą jakąkolwiek aktywność życiową, zwłaszcza gdy dołączą się do tego bóle krzyża o niejasnej etiologii, dyskopatie i in., do rozwoju których usposabia mala siła mięśnia prostownika tułowia i innych mięśni stabilizujących wyprosmą lub siedzącą pozycję ciała.

Jednocześnie ze zmniejszeniem się sprawności mechanizmów adaptacji wysiłkowej człowieka zmniejsza się jego odporność na wpływ wielu obciążeń związanych z różnymi czynnikami środowiska. Te same mechanizmy przystosowawcze wykorzystuje organizm w adaptacji do pracy fizycznej, do wysokiej i niskiej temperatury otoczenia itd.

Przykładem mogą służyć dane zestawione w tab. IV. 10. Okazało się, że ludzie o różnej wydolności fizycznej różnie tolerują termiczne obciążenie organizmu. Ludzie o wysokiej wydolności lepiej tolerują wpływ gorącego otoczenia niż ludzie o niskiej wydolności fizycznej. W takich samych warunkach obciążenia termicznego u ludzi o niskiej wydolności szybszy jest wzrost temperatury wewnętrznej ciała i związane z tym większe zagrożenie udarem cieplnym. Ludzie o wyższej wydolności reagują na obciążenie cieplne m.in. większym wydzielaniem potu, który parując z powierzchni ciała eliminuje z organizmu ciepło zyskane wcześniej z gorącego otoczenia.

Już sam fakt obniżania się wydolności fizycznej współczesnego człowieka, w skali całych populacji, powoduje równoległe pogarszanie się tolerancji warunków termicznych środowiska.

Leave a Reply